EuroLSJ

Vragen

Vragen over EuroLSJ

“Wat is EuroLSJ?”

L, S en J zijn de meest voorkomende eerste letters van het woord voor "taal" in Europa. Het idee was oorspronkelijk geïnspireerd door internationale studentenuitwisseling en de inhoud van etymologische woordenboeken.

Een goed onderzocht etymologisch woordenboek kan nu al duidelijk de reikwijdte van de internationale spreiding van woorden laten zien - een verscheidenheid die tegelijkertijd eenheid op zich draagt. Het was tegen deze achtergrond dat het verzamelen van Europees taalmateriaal de centrale en tot op de dag van vandaag fascinerende uitdaging was.

Door de jaren heen heeft de technologie die altijd beter is geworden, de directe betrokkenheid van medewerkers met verschillende moedertalen, en veel informatie van wetenschappers op taalspecialistische congressen in Europa, geholpen. En de zelfbeleving van lezingen, die meestal in de lokale taal werden gehouden.

Vandaag is EuroLSJ een geregistreerd handelsmerk. Het project is betrokken bij de Eurolinguïstische werkgroep Mannheim, die in 1998 werd opgericht door wetenschappers uit heel Europa.

terug naar het begin van deze pagina

“Waarom Europees? - Eindelijk spreekt iedereen Engels!”

Het probleem is niet dat we Engels kunnen spreken. Het probleem is dat we dit moeten doen omdat we geen keus hebben. Omdat het Engels Europeanen van elkaar vervreemdt in plaats van ze samen te brengen en met elkaar vertrouwd te maken.

De belangrijkste talen van Europa zijn de moedertaal van de gesprekspartner en de eigen moedertaal:

De moedertaal van de gesprekspartner is een belangrijk gebaar van respect en interesse en motiveert tot samenwerking. Dit creëert een gemeenschap en maakt dat iedereen zich er lid van voelt.

De eigen moedertaal is de enige taal die niet alleen een hulpmiddel is voor het overbrengen van informatie, maar een systeem van denken en voelen - een middel om authentiek en aanwezig te zijn.

Europa leeft waar de talen van de Europeanen worden gesproken. Europees taalmateriaal vertegenwoordigt de talen van alle Europeanen en maakt ze voor iedereen toegankelijk.

terug naar het begin van deze pagina

“Hebben we geen andere problemen dan zulke kleinzieligheiden met de taal? De klimaatverandering is een existentiële bedreiging voor het menselijk ras!”

Constructieve actie komt voort uit waardering. Klimaatbescherming begint dus met het gespreksklimaat.

Het leven op aarde is nog nooit zo afhankelijk geweest van gezamenlijk constructief handelen als vandaag. Een moedertaalcommunicatie is hiervoor een voorwaarde. Communicatie in een vreemde taal is niet alleen niet betrouwbaar, maar veroorzaakt ook destructieve verdedigingsreacties die we nu absoluut niet nodig hebben.

Dus ook dit onderwerp gaat vooral over het omgaan met meertaligheid en het concentreren op raakvlakken. Het EuroLSJ-project is hier het perfecte voorbeeld van - inderdaad niet voor de hele wereld, maar in ieder geval voor de Europese talen. Het is de beste aanpak die hiervoor bestaat.

De keuze is dus niet 'EuroLSJ of klimaatbescherming', maar: EuroLSJ en klimaatbescherming, of niets van beide.

terug naar het begin van deze pagina

“Is Brexit niet het tegenbewijs voor de stelling dat Europa groeit met respect voor de moedertaal van zijn burgers?”

Hoewel de EU probeert de moedertaal van de Britten tegen alle anderen af ​​te dwingen, is Groot-Brittannië het eerste land dat zich afmeldt voor de EU. Is de Brexit geen tegenbewijs voor de bewering dat gemeenschap wordt gegenereerd door de moedertaal van zijn leden? - Een belangrijke vraag!

Nou, in dit geval kun je Britten niet vergelijken met de Europeanen van het continent. De moedertaal van de meeste Europeanen wordt in het buitenland nauwelijks geleerd of gesproken als een vreemde taal. Daarom geldt voor een Europeaan van het continent: 'waar mijn taal wordt gesproken, is het binnenland, is thuis.' Wie de moedertaal van de gesprekspartner spreekt, ook al is er maar een paar woorden, toont interesse in hem en zijn achtergrond en verwantschap, en alleen al dit gedrag schept gemeenschap.

Voor een Brit is de situatie compleet anders: als gevolg van het Britse rijk zijn dochter-volken van de Angelsaksische natie over de hele wereld opgedoken. Een Brit kan vandaag een wereldreis maken zonder zijn taalgebied te verlaten. Als Europeanen dan alleen als een vreemde taal komen om Engels te spreken, is het duidelijk dat de moedertaalfactor geen enkel effect heeft. De aandacht blijft gericht op het verlies van soevereiniteit door lidmaatschap van de EU. Maar dit geldt alleen voor Britten.

Voor Europeanen is Brexit dus geen reden om te betwijfelen dat Europa's belangrijkste taal de moedertaal van de gesprekspartner is.

terug naar het begin van deze pagina

“Waarom Europees? - Er is al Esperanto en dat is ook mislukt!”

Esperanto is de oude suggestie van een nieuwe taal. Europese taal is daarentegen oud en heeft altijd bestaan; alleen de documentatie van deze taal door EuroLSJ is nieuw. Het aantal moedertaalsprekers van Esperanto is bijna nul, dat van europese taalinventarisatie op 600 miljoen in Europa en ongeveer weer zoveel buiten. De distributiecijfers voor elk afzonderlijk geval worden aangegeven in het woordenboek, evenals in de woordenlijst onder "Woordenboek" op deze website.

Het feit dat Europese taal überhaupt kan worden vergeleken met Esperanto, kan zijn omdat beide stemopnamen zijn die niet zijn toegewezen aan een enkele natie of regio. Het verschil is echter dat het verslag van Esperanto gebaseerd was op het principe van eenvoud, terwijl het verslag van de Europese taal over de werkelijkheid ging. Daarom is in het geval van Esperanto een woordenboek een aanbeveling, in het geval van de Europese taal is het informatie.

terug naar het begin van deze pagina

“Zoud men Europees direct gebruiken?”

Deze vraag zal worden beantwoord onder "Activiteiten". U kunt van daar naar hier terugkomen met de pijl "Terug" in uw browser.

terug naar het begin van deze pagina

“Het vocabulaire bevat veel vreemde woorden van Latijnse oorsprong, waarvan de brede verspreiding niets nieuws is!”

Ja – nog. Maar het hangt ook af van waar men zoekt. Waar de woorden beginnen met c- of re-: natuurlijk; onder bl- en k- ziet het er al anders uit.

Het was ook de bedoeling om iets uit zoveel mogelijk vakgebieden en taalniveaus te laten zien: alledaagse taal, jargon, technische termen, van wetenschap, religie, politiek, enz.

Hier hebben woorden die hun oorsprong vinden in de klassieke onderwijstalen Latijn en Grieks, en die in de individuele talen van tegenwoordig als vreemde woorden worden gevonden, het voordeel dat hun verspreiding in Europa een bijzonder goede dekking heeft. Zo demonstreren ze heel levendig, hoe elke individuele taal de woorden assimileert en aanpast aan haar gewoonten. Daarom zijn voor het begin, om vertrouwd te raken met het onderwerp, deze woorden niet zo verkeerd.

Naarmate het onderzoek naar de alledaagse taal vordert, zal dit aandeel echter worden gerelativeerd en zal meer en meer vocabulaire worden gerekruteerd, dat afkomstig is van andere talencombinaties.

terug naar het begin van deze pagina

“Je gebruikt alleen het Latijnse alfabet. Kan de Europese taal ook niet in cyrillische of griekse letters worden geschreven?”

Ja zeker. Servokroatisch is het sjabloon: één taal in twee alfabetten met dezelfde spelling! Het zou ook voor elke europeaan een opsomming zijn om vertrouwd te raken met de drie europese alfabetten.

Ik alleen wil echter niet de nieuwe tekens uitvinden, die nodig zullen zijn om representatieve Europese spelling in cyrillische of griekse letters te reproduceren.

Dit is niet mogelijk zonder native users van het cyrillische en het griekse alfabet. Maar ik ben absoluut open en dankbaar voor ideeën in die richting.

terug naar het begin van deze pagina

automatisch vertaald door Google. laatste bijwerking: 26.01.2020impressum | gegevensbescherming

(c) EuroLSJ 2020